Umíte řídit své remote týmy a zaměstnance? Co jsme se naučili o remote managementu (prezentace v AJ)

Řízení lidí na dálku patří k běžnému běhu nadnárodní firmy. Většina manažerů považuje řízení vzdálených zaměstnanců za mnohem obtížnější než řízení místního týmu. Na základě interního výzkumu společnosti Lenovo a rozhovorů s manažery, jejichž týmy je považují za vynikající manažery distribuovaných týmů, a rozsáhlých zkušeností s remote managementem, vám tato prezentace nabídne klíčové praktické techniky, jak být lepším manažerem na dálku.

Co si z Maximovy přednášky odnesete?

Výzkum, který Maxim a jeho tým provedli o řízení vzdálených týmů a co překvapujícího odhalili

Nástroje a techniky nejúspěšnějších remote manažerů (podle výběru členů týmu a kolegů)

Praktické tipy pro průběžnou práci s týmy: průběžné kontroly výkonu, rozvoj vzdálených členů týmu, řízení jejich angažovanosti

Jak zapojit vzdálené pracovníky do dění v kanceláři a jak zvýšit jejich angažovanost

Kdy?

Čtvrtek, 11. 11. 2021
9:50 – 10:35

Senior HR Partner v Lenovo